ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2018

ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5, ΤΚ. 54625

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΕΛΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 15ο χλμ. Δ.Ο. Θεσσαλονίκης – Περαίας (εγκαταστάσεις «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ»), κ.λπ

  

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

   Κύριε Εισαγγελέα,

      Αναφέρω ότι και κατά την ταυτότητά μου είμαι Έλληνας πολίτης, γεννημένος στην Βλάστη Εορδαίας Δυτικής Μακεδονίας.

                   Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83707/22-5-2018 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, που αναρτήθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την επισυνάπτω, προκηρύχθηκε διαγωνισμός κάλυψης –μεταξύ άλλων- και έξι (6) θέσεων υποτροφιών από το μεγαλύτερο στην χώρα Κληροδότημα Σπουδών Βαρώνο Κων/νου Βέλλιου (Μακεδόνα και εκ Βλάστης καταγομένου).

                  Μία από τις θέσεις υποτρόφων θα καλυφθεί από καταγόμενους από την Βλάστη Κοζάνης και μία από καταγόμενους από την Νέα Πέλλα Αταλάντης Λοκρίδας, όπου υπήρχε Δήμος Μακεδόνων Αγωνιστών του 1821 και ο Ευεργέτης Κων.Βέλλιος θέλησε, κατά το έτος 1835, να τους ευεργετήσει και αυτούς, μέχρι απελευθερώσεως της Πατρίδας τους Μακεδονίας.

                 Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν, με δεύτερο διαγωνισμό, από καταγόμενους «από την Μακεδονία», όπως ακριβώς αναφέρει το επίσημο έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας και με την Μεγάλη του Κράτους Σφραγίδα και το Εθνόσημό μας.

                Υποβάλλω ένα, ενδεικτικό, από τα πολλά και καθημερινά δημοσιεύματα (ηλεκτρονική α΄ σελίδα εφημερίδας «Θέμα» της 30/5/2018) από τα οποία πληροφορούμαι συνεχώς ότι το Ελληνικό Κράτος «ήρθε σε συμφωνία με άλλο Κράτος», ότι «αναγνωρίζει όνομα Μακεδονία σε άλλο Κράτος με κάποιο προσδιορισμό του» και παρόμοια, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα, επίσημα έγγραφα του Ελληνικού Κράτους, όπως το συνημμένο του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρονται σε τόπο και περιοχή με το όνομα Μακεδονία και στους συγκεκριμένους κατοίκους της Μακεδονίας, που είναι και δικαιούχοι του συγκεκριμένου Κληροδοτήματος Σπουδών.

                Επειδή από το έτος 1835 και μέχρι το έτος 1914 αυτό το Κληροδότημα Σπουδών νέων, καταγόμενων από την Μακεδονία, (μία δεδομένη και αδιαμφισβήτητη) με προτεραιότητα από την «Βλάστη, Σιάτιστα, Καστοριά και άλλα μέρη της Ελλάδας» κατά την Διαθήκη του Ευεργέτη, το διαχειρίσθηκε το τότε Βαυαρικό Βασίλειο της Γερμανίας και από το έτος 1914, μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, η πλήρης Διαχείριση τού ιδίου Κληροδοτήματος παραδόθηκε στο τότε Ελληνικό Βασίλειο, με έμπρακτη και αδιαμφισβήτητη αναγνώριση τής μίας και μόνης Μακεδονίας των Ελλήνων, δια οικονομικής πράξεως μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος, άρα και διεθνώς.

                Επειδή απειλείται και βλάπτεται το, επί του συγκεκριμένου Εθνικού Κληροδοτήματος, δικαίωμα των Μακεδόνων και της Μακεδονίας, όπως και των άλλων Ελλήνων «που οι Πρόγονοί τους έχυσαν το αίμα τους για την απελευθέρωση της φίλτατης Πατρίδας Ελλάδας», κατά τον Ευεργέτη Κων/νο Βέλλιο, τόσο από τα δημοσιεύματα, ανακοινώσεις, συζητήσεις ή και πράξεις, περί άλλων και αλλού «Μακεδόνων και Μακεδονίας», ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε «περικαλυμμάτων» της ονομασίας αυτής, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και με δόλιο σκοπό να αποκτήσει και αποκομίσει άλλος δικαίωμα και όφελος επί του συγκεκριμένου Κληροδοτήματος Σπουδών, επί του οποίου τώρα προηγείται της οικονομικής ωφέλειας (των 300 ευρώ μηνιαίως) η γενέτειρά μου Βλάστη δια των νέων και ενδεών τέκνων της και βέβαια όλη η Μακεδονία, το όνομα τής οποίας ανήκει μόνον στην Ελλάδα, κατά τα επίσημα έγγραφα του Κράτους της, που επισυνάπτω και επικαλούμαι.

Για τους λόγους αυτούς.

Μηνύω δια της παρούσης

κάθε υπαίτιο που προκύπτει από τις συνεχείς δηλώσεις, ανακοινώσεις και πράξεις και ζητώ την κατά νόμο τιμωρία του.

Με τιμή

Μελάς ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

Συνημμένα: Τα προμνησθέντα Αποδεικτικά


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ κ. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗ ΤΟΥ

ΙΕ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΜΕΛΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 15ο χλμ. Δ.Ο. Θεσσαλονίκης – Περαίας (εγκαταστάσεις ‘’ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ’’), κ.λπ.

Θεσσαλονίκη 24 Σεπτεμβρίου 2018

   Σχετικά με την διενεργούμενη προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν της από 31.05.2018 μηνυτήριας αναφοράς μου και για την οποία έλαβα την υπ΄ αριθμ. 6949/12.09.2018 κλήση, αναφέρομαι στο περιεχόμενο της ανωτέρω μηνυτήριας αναφοράς, το οποίο και επιβεβαιώνω.

   Επίσης, διευκρινίζω τα εξής:

   Μετά την υποβολή της ανωτέρω μηνυτήριας αναφοράς μου, την 13.06.2018 υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενη από τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). η προσκομιζόμενη με το παρόν σημείωμά μου συμφωνία (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα), όπως δημοσιεύθηκε σε πλείστα έντυπα (βλ. προσκομιζόμενο με το παρόν σημείωμα δημοσίευμα στην ηλεκτρονική «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»).

    Από το κείμενο της ανωτέρω συμφωνίας, σαφέστατα προκύπτει η βασιμότητα της καταγγελίας μου σχετικά με το Εθνικό Κληροδότημα του Ευεργέτη Κων/νου Βέλλιου.

    Η αξιόποινη πράξη που καταγγέλλεται με την υπό κρίση μηνυτήρια αναφορά μου είναι της ποινικής διάταξης του άρθρου 134 παρ. 2 περίπτωση α΄ σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 134Α περίπτωση στ΄ και η΄ του ΠΚ.

    Ως προς τα πρόσωπα που παρέβησαν την προαναφερόμενη ποινική διάταξη, φρονώ ότι θα προκύψουν από την προκαταρκτική διαδικασία.

Με τιμή

ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

Διευκρινήσεις για την Προανακριτική Έρευνα.

      Αν και όταν το όνομα Μακεδονία συνδέεται με οικονομικά συμφέροντα αλλά και θρησκευτικά ευαίσθητα και απαραβίαστα, τότε λόγο έχει η Δικαιοσύνη και όχι η Πολιτική, επειδή έχει λόγο ο Λαός και όχι η Εξουσία, όπως αναλυτικότερα τα παρουσιάζω στο υπ’ αρ.335 «INTERFAX» της 03/10/2018. Δείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (www.intersalonica.gr), που είναι μέλος του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης.

Joomla templates by a4joomla

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies συνεδρίας. Με τη χρήση της, και εφόσον τα Cookies γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (browser), συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των Cookies. Τα Cookies συνεδρίας είναι προσωρινά αρχεία Cookies τα οποία διαγράφονται όταν απενεργοποιείτε τον περιηγητή σας. Όταν τον επανεκκινήσετε και επισκεφτείτε εκ νέου τον ιστότοπο που δημιούργησε το cookie, o ιστότοπος θα σας αντιμετωπίσει σαν ένα νέο επισκέπτη. Πολιτική Cookies Κλείσιμο