Εξειδικευμένα θέματα:ΟΙ ΦΙΣΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επίκαιρο Άρθρο του Μελά Γιαννιώτη,

Προέδρου «Ένωσης Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος»

& Ομίλου Επιχειρήσεων «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ»

 

             Φίσκος και λατινικώς fiscus ήταν το ιδιαίτερο ταμείο ή «μαύρη σακούλα» των Αυτοκρατόρων της Δύσεως, που, δια του χριστιανισμού, μεταφέρθηκε και στην Ανατολή, μέχρι και των Σουλτάνων.

            Λεγόταν και κυριακός Φίσκος, υπό την έννοια του κυρίαρχου και δεσπότη.

Φορεύς, κατά την αρχαιοελληνική γλώσσα, νοείται ο βαστάζων ή φέρων τι («ιών τε φορεύς φύλακός τε βιοίο», κατά τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, Α΄ 132).

Υπό άλλη έννοια, Φορεύς νοείται ο μεταφέρων κάποιον επί φορείου και υπό τρίτη έννοια Φορεύς νοείται και ο ίππος.

Κατά την νεοελληνική και συνεχώς χασματοποιούμενη μεταξύ αρχαιοελληνικής Σκέψεως και Λόγου γλώσσα, Φορέας (και στον πληθυντικό Φορείς) νοείται αυτός που μεταφέρει ή που μεταδίδει κάτι (π.χ. φορεύς ιού γρίπης) ή αυτός-αυτό που δέχεται φορτία ή το χαλινό αλόγων.

Προσφάτως και από την δεκαετία του 1970 εμφανίσθηκε και νέα ανελλήνιστη έννοια της λέξεως Φορέας, που απομακρύνει τον Λόγο από την Σκέψη και εμφανίζει ως Φορέα ή Φορείς πρόσωπα και οργανώσεις, σωματεία και ιδιότητες, συνήθως αυτοπροσδιοριζομένων εμπορικώς, πολιτικώς και ιδιοτελώς, υποτίθεται εκπροσωπούντες τάξεις, επαγγέλματα, δραστηριότητες, ουσία όμως καρεκλοεισπρακτικών «τεχνών» σφραγιδοκρατούντων. Πρόκειται περί αναβιούμενων Φίσκων και ουσία μέσων αυτοπροβολής και βολέματος καταφερτζήδων.

Η ιδιότυπη στην Ελλάδα δράση αυτών είναι η ιδιόμορφη εφεύρεση της «πανελληνικότητος» εξ Αθηνών, δια της όποιας οργανωμένης ομαδούλας συμφερόντων και η οποία νομιμοφανώς καταφέρνει να υφαρπάζει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα ελευθεριών συμμετοχής των πολιτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, μέχρι και δικαιωμάτων αρνητικού συνδικαλισμού, θεωρουμένης όλης της λοιπής επικράτειας εισφορο-εισπρακτικό τσιφλίκι αυτών, δια του όποιου Φορέα-Φίσκου τους.

Στην αρχαία Αθήνα λειτουργούσαν είκοσι Σωματεία, που λεγόταν και «συμμορίες», των εξήντα μελών έκαστο, που είχε εναλλακτικώς και την φροντίδα προστασίας της πόλεως, δια της εισπράξεως και διαχειρίσεως εισφορών, γνωστών και ως «Ελληνοταμίων».  

Αυτοί οι «Ελληνοταμίες» αναβιώθηκαν και επαναλειτουργούν δια σφραγίδων-«μαγαζιών», αυτοπροσδιοριζομένων ως «Πανελληνίων» υπό τις «ευλογίες», μέχρι και «χαρούλες», των Πολιτικών Κομμάτων ή Κυβερνήσεων, αφού, δια του τρόπου αυτού, οι «Ελληνοταμίες» τους υπόσχονται ποικίλες συνεισφορές σχεδόν όλων των Ελλήνων και εξ όλης της Επικράτειας στον κάθε ιδιότυπο νεοαθηναϊκό Κορβανά-Φίσκο.

Τοπικά και περιφερειακά Σωματεία, Ενώσεις προσώπων, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Οργανώσεις και ομαδικές ή συλλογικές δραστηριότητες, εντέχως και φισκοειδώς οφείλουν να υπαχθούν εισφοροδοτικώς στους νεοελληνικούς «Ελληνοταμίες» της Αθήνας, δια της εφευρέσεως της «πανελληνικότητος» αυτών, εξαφανισθείσης ενσυνειδήτως της ένδοξης και ιστορικής εκείνης ονομασίας της «Παναθηναϊκότητος», μέχρι και «Παναττικότητας» αυτών, ως ασύμφορες εμπορικώς. Από τότε που η Αθήνα έγινε Πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους φαίνεται ότι απέβαλε και εξαφάνισε εμπορικώς την ένδοξη και αρχαία Παναθηναϊκότητα και Παναττικότητα αυτής!

Έτσι και προσφάτως Οργάνωση βιομηχάνων εξ Αθηνών προσκάλεσε εγγράφως (εμπορικές) ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης να εγγραφούν ως εισφοροδοτικά μέλη των κοινών τους στην Αθήνα, κατά προφανή άγνοια όσων πριν από 2.300 χρόνια γνώριζαν οι Μακεδόνες και έγραφαν δια του Αριστοτέλη από την Μίεζα και Πέλλα ότι, αν θέλεις να βγάλεις κάποιον έξω από τα κοινά των Ελλήνων, κάνεις συνεχείς συνελεύσεις στην Αθήνα! Και όταν από Θεσσαλονίκη τους απάντησαν «ψιλογαζωτικώς», δια του γνωστού «τι σχέση μπορεί να έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο και σε τι μπορεί να ωφεληθεί μία Ασφαλιστική Εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη από Σωματείο-Φορέα της Αθήνας», εκείνοι απτόητοι επέμεναν στους υπονοούμενους «ελληνοταμιακούς» τους σκοπούς.

 «Μα ξέρετε, αξιότιμοι κύριοι, νόμος του ελληνικού κράτους μας υποχρεώνει εμάς τις εξειδικευμένες Ασφαλιστικές Εταιρίες της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων -αν και όταν θα υπάρξουν έδρες και εκεί- να είμαστε εγγεγραμμένα μέλη -πέραν εκείνων της επιλογής μας και άλλων διατεταγμένων- και στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, καταβάλλοντες “αέρα” εισφορές για αδύνατες, εκ των πραγμάτων και ως εκ της πλήρους αγνοίας των Διοικούντων αυτό εξειδικευμένου αντικειμένου μας, συναφείς υπηρεσίες αυτού προς εμάς» ανταπάντησαν -περίπου- οι «πλερίως δημοκρατικώς» εισφορο-αρμεγόμενοι Ασφαλιστές της Θεσσαλονίκης, πλην όμως εις μάτην, αφού και μεταξύ των Επιμελητηρίων της πόλεως γίνεται «σφαγή» για την άγρα πάσης εισφορογραφής μελών.

Στον χώρο των εμπορικών δραστηριοτήτων των Τραπεζών, ως σφόδρα χρηματοκυλιστικών επιχειρήσεων, έχετε δει μήπως κάποιον «Φορέα» ή «Φίσκο» αυτών;

Εκεί η κάθε Τράπεζα δρα και ενεργεί ως πανελλήνιος χωριστός «Ελληνοταμίας» και «Φορέας» του εαυτού της παγκοσμίως.

Η όποια «Ένωση Τραπεζών», όταν δρα και λειτουργεί, φαίνεται ότι το πράττει διακριτικώς και αθορύβως, μόνον προς τα μέλη της και ουδέποτε προς άγραν πελατείας, δια προβολής των Διοικούντων αυτήν και των επιχειρήσεων που έκαστος εξ αυτών εκπροσωπεί. Γνωρίζετε, μήπως, ποιος είναι Πρόεδρος και ποια τα μέλη Διοικήσεως και τυχόν Επιτροπών της Ενώσεως Τραπεζών ή όπως άλλως τιτλοφορείται; Σκεφθήκατε, μήπως, γιατί παραμένουν άγνωστοι στο κοινό και στα ΜΜΕ οι Διοικούντες και Εκπροσωπούντες κοινό… Φορέα τους;

Δείτε τώρα τους «Φορείς» και «Φίσκους» στον χώρο του «φτωχοσυγγενή» αυτών δύστυχων και καταρημαγμένων πανταχόθεν -κυρίως εσωτερικώς- Ιδιωτικών Ασφαλίσεων:

Αν «περιεργασθείτε» την ιστοσελίδα του μοναδικού αιτίου, άλλως πρωταιτίου, επωνυμίας «Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών», τίτλου Ελλάδος παρακαλώ, χωρίς όμως εκπροσώπηση και γραφεία αυτής στην Θεσσαλονίκη, όπου και μόνον επί όλης της λοιπής επικράτειας και εκτός Αττικής εδρεύουν και λειτουργούν Ασφαλιστικές Εταιρίες- θα εκπλαγείτε από την πληθώρα «Ελληνοταμίων και Φίσκων»!

«Πανελλήνιο», λοιπόν, στην Αθήνα και έχοντα γραφεία και υποδομή μόνον στην Αθήνα, αλλά με τίτλο… Ελλάδος, το Σωματείο αυτό, γνωστό στους παλαιότερους και ως «Ένωση των ξένων ασφαλιστικών εταιριών», αμετροεπώς και όλως «ελληνοταμιακώς», αυτοπροσδιοριζόμενο ως «Κεντρικός Φορέας εκπροσώπησης των Ασφαλιστικών Εταιρών», προφανώς του σύμπαντος κόσμου, μέχρι και του υπερκόσμιου Σύμπαντος, δια «κύριας και ενιαίας φωνής», ως αυτογνωστικώς γράφουν και προβάλλουν, δηλώνουν και εννοούν ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και μη «κύριες και ενιαίες φωνές» του αυτού χώρου!!

Με τις «δηλώσεις» του αυτές, στην Ελλάδα του «είσαι ό,τι δηλώνεις», υφαρπάζει και φιμώνει έναντι των αρχών και της κοινής γνώμης κάθε άλλο Σωματείο και φωνή, όπως είναι η «Ένωση Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος», προς όφελος των (ιδιωτών) μελών του και ασφαλώς της Διοικήσεώς του, μερικά μέλη της οποίας είναι ισόβια, δίκην… Δεσποτών-Ασφαλιστών!

Το ίδιο Σωματείο-«Φορέας», δια των ιστοσελίδων του χρίζει, ορίζει και εμφανίζει τους «Φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς», αλλά και «Διάφορους άλλους Φορείς» ως ρυθμιστής των πραγμάτων και των ελληνικών… θαυμάτων.

Πληροφορηθείτε, σχετικώς, ότι «βασικοί φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς» είναι έντεκα (11)… μόνον (!) Σωματεία και Γραφεία, όλα με έδρα την Αθήνα, τα περισσότερα των οποίων φέρουν στον τίτλο ή επωνυμία τους το όνομα της Ελλάδος ή το «Πανελλήνιο» αυτής και ουδέποτε το -εμπορικώς ασύμφορο- «Παναθηναϊκό» ή «Παναττικό» τους!

Το μοναδικό επαγγελματικό Σωματείο, που «ενοχλεί» και ως εκ τούτου δεν εμφανίζεται ως «Βασικός Φορέας της Ασφαλιστικής Αγοράς» στο «ελληνοταμιακό» εφεύρημα αυτό («αβάσιμος» δηλαδή… Φορέας) είναι η «Ένωση Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος», στις τάξεις της οποίας συμμετέχουν ως μέλη Ασφαλιστικές Εταιρίες και τρεις περίπου εκατοντάδες Διαμεσολαβούντα στις Ασφαλίσεις πρόσωπα κάθε κατηγορίας και τάξεως (εδώ η… ενόχληση όσων διαμοίρασαν τα ιμάτια του χώρου και επ΄ αυτών «έβαλαν κλήρο» αποκλειστικότητος, προφανώς θεωρουμένου του «Δωδεκάτου» αυτού «Φορέα» της Θεσσαλονίκης και όχι Αθηνών, ως «Ιούδα» της Παναθηναϊκής και Παναττικής «μάζωξης»)!

Και πράγματι θα ήταν μη «ελληνοταμιακό» να αναγνωρισθεί «Φορέας» της «Ασφαλιστικής Αγοράς» Σωματείο της Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος ή και της «άνω» κάτω Ελλάδος (όπως εκείνο το εθνοπροδοτικό και διατεταγμένο «Άνω… Μακεδονία» των πονηρών χασάπηδων του ενιαίου ελληνισμού), αν υπήρχαν έδρες ασφαλιστικών εταιριών και εκεί, όπως υπήρχαν προ και αμέσως μετά την ίδρυση του Αθηνο-Νεοελληνικού κράτους κάποιων οικογενειακώς και παρεϊστικώς κρατούντων!

Η… λεγάμενη «Ασφαλιστική Αγορά», στην τοιαύτη και τοιούτη Ελλάδα, που «είναι μία αγελάδα κ.λπ.», αποτελεί κατοχυρωμένο «χωράφι» των «Ελληνοταμίων» και παντός αυτόβουλου «Φίσκου» αυτής.

Οι «Διάφοροι άλλοι Φορείς», κατά τον «ρυθμιστή» και «βαπτιστή» της αγοράς και του ανταγωνισμού «Κεντρικό Φορέα» των Ασφαλιστικών Εταιριών είναι οι… Τράπεζες (όχι Ένωση ή Ενώσεις και Σωματεία αυτών) και τα… Υπουργεία!

 «Λεγάμενη», λοιπόν, η Αγορά και «λέγοντες» οι επιβήτορές της!

Αυτά τα… Υπουργεία, αδιαφόρως Υπουργών και Κυβερνήσεων, αγόμενα και φερόμενα υπό του «Κεντρικού Φορέα» της «λεγάμενης»… Αγοράς, εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται ως… Διάφοροι Φορείς! Ομιλώ και γράφω περί ελληνικών… θαυμάτων!

Και το «απείρου κάλλους» γεγονός είναι ότι με την μεγάλη του κράτους σφραγίδα και το εθνόσημο των Ελλήνων αποστέλλονται έγγραφα από «Επιτροπές» και Διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Θεσσαλονικείς Ασφαλιστές και τις Οργανώσεις αυτών,

επιχειρούντα να υπαγάγουν στους αυτοχρισμένους «Φορείς» και «Φίσκους» των αθηναϊκών νεοελληνοταμίων τους μη «αναγνωριζομένους» και μη «δικαιωμένους» να συνεννώνονται επαγγελματικώς και να ομιλούν ακηδεμονεύτως υπό των εξ Αθηνών «Πανελλήνων»!

Αν ζούσε εκείνος ο αθυρόστομος Αριστοφάνης θα γελούσε και το παρδαλό ερίφιο από το «κράξιμο» που θα τους έκανε!

Το όλο θέμα έφθασε ήδη στον Μακεδόνα αρμόδιο Υπουργό κ. Φώλια, επιφυλασσομένων των δικαίως εξαγριωθέντων και αγρίως προκαλούμενων Θεσσαλονικέων να προσφύγουν σε αρμοδίους Εισαγγελείς και στα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα.

Και τότε «οψόμεθα ες… Φιλίππους»!
 

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007  

Joomla templates by a4joomla

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies συνεδρίας. Με τη χρήση της, και εφόσον τα Cookies γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (browser), συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των Cookies. Τα Cookies συνεδρίας είναι προσωρινά αρχεία Cookies τα οποία διαγράφονται όταν απενεργοποιείτε τον περιηγητή σας. Όταν τον επανεκκινήσετε και επισκεφτείτε εκ νέου τον ιστότοπο που δημιούργησε το cookie, o ιστότοπος θα σας αντιμετωπίσει σαν ένα νέο επισκέπτη. Πολιτική Cookies Κλείσιμο